Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė, paranormali, mistinė, istorinė, siaubo ir nuotykių istorija jaunimui, virtusi filmu.

Antra užuomina:
Makedonijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Vos spėjau susitaikyti su mintimi, kad mano gyvenimas bus visiškai paprastas, pradėjo dėtis nepaprasčiausi dalykai. Pirmasis jų buvo išties baisus smūgis ir, taip kaip bet kas kita, kas negrįžtamai tave pakeičia, padalijo mano gyvenimą į dvi dalis: Iki ir Po. Ir, taip kaip daugelis nepaprastų dalykų, laukusių manęs ateityje, tai buvo susiję su mano seneliu Abrahamu Portmanu.
Augdamas nepažinojau kito tokio įdomaus žmogaus kaip senelis Portmanas. Kadaise jis pats gyveno vaikų namuose, jis kovojo karuose, plaukė garlaiviu per vandenynus, raitas keliavo per dykumas, vaidino cirkuose; žinojo viską, kas įmanoma, apie ginklus, savigyną, išgyvenimą laukinėje gamtoje; jis, be anglų, kalbėjo dar bent trimis kalbomis. Visa šitai atrodė neapsakomai egzotiška vaikiui, niekad gyvenime nė nosies neiškišusiam iš Floridos, tad kaskart, vos susitikdavome, kaulydavau jo istorijų. O jis man jų ir nešykštėdavo – pasakodavo kaip paslaptis, kurias galima atskleisti tik man vienam.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Reklama

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai distopinė alegorinė knyga, kurią  žino ko gero kiekvienas.

Antra užuomina:
Graikiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Šviesiaplaukis berniukas nusiropštė nuo uolos ir ėmė skintis kelią link lagūnos. Nors jis buvo nusivilkęs megztuką ir nešėsi rankoj, tempdamas žeme, pilki jo marškiniai buvo prilipę prie kūno, o plaukai prisiklijavę prie kaktos. Šiame ilgame, į džiungles įsirėžusiame uolyne kepino kaip pirtyje. Jam besibraunant per vijoklius ir išvirtusius medžius, staiga šmėstelėjo rausvai gelsvas paukštis ir, klaikiai suspigęs, nėrė aukštyn; šį jo riksmą tarsi atkartojo kažkieno šauksmas:
– Ei! Palauk truputį!
Uolyno pakraštyje sujudėjo krūmokšniai, ir nuo lapų pabiro rasos lašai.
– Palauk truputėlį! – vėl pasigirdo. – Aš įstrigau.
Šviesiaplaukis berniukas stabtelėjo ir nejučiom, tarsi būtų visai ne džiunglėse, o namie, timptelėjo aukštyn kojines.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė knyga jaunimui, nukelianti į visiškai nepažįstamą pasaulį, kuriame verda kova tarp gėrio ir blogio ir tarp meilės ir neapykantos.

Antra užuomina:
Prancūziškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Tarnai vadino juos malenčkiais – mažaisiais vaiduokliukais. Pirmiausia – jie buvo mažiausi ir jauniausi kunigaikščio namuose, antra – užpildė dvarą tarsi nuolat krizenantys fantomai, lakstantys po kambarius, besislapstantys bufetuose bei sėlinantys į virtuvę nugvelbti paskutinių šios vasaros persikų ir slapta besiklausantys pokalbių.
Berniuką ir mergaitę atvežė į dvarą savaitės skirtumu: eilinius našlaičius, pasienio karo aukas, bėglius suodinais veidais, ištrauktus iš tolimų miestų griuvėsių. Juos atgabeno į kunigaikščio valdas, kad išmokytų skaityti, rašyti ir šiokio tokio amato. Berniukas buvo žemo ūgio, kresnas ir drovus, bet visuomet su šypsena. O mergaitė visiškai kitokia ir pati tai puikiai suprato.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Du žodžiai: kalėdinė knyga.

Antra užuomina:
Rusijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Sudužus viltims daug kas pasikeičia. Pavyzdžiui, paprastai aš nesiraukau, kai Džono F. Kenedžio oro uoste išsišiepusi ponia įteikdama bilietus palinki man linksmų atostogų.
Bet nieko negaliu padaryti. Šiandien Kūčios ir aš nekantrauju dingti iš šio miesto. Ir niekad čia nebegrįžti. Ir išvis nebeprisiminti, jog kada nors čia buvau.
Kai pirmą kartą čia atvykau, šis miestas švieste švietė visomis spalvomis, o aš džiūgavau. Viskas baigėsi prieš porą savaičių. Pradėjau suprasti, kodėl, vos tik paminėjus šį miestą, mane priėmę ponas ir ponia Lorensai tuoj imdavo skųstis. Atkreipiau dėmesį į visus nemandagius, bjauriai besielgiančius žmones (o jų čia tiek daug!). Į žiurkes. Ir į tai, kad visas miestas smirda taip, tarsi vietoj dangaus jį kaip skėtis dengtų didžiulė pašvinkusi pica.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė knyga jaunimui, apie kurią sako, kad ji yra „Divergentės“, „Atrankos“ ir „Bado žaidynių mišinys“.

Antra užuomina:
Makedonijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Nekenčiau Pirmojo penktadienio. Tą dieną kaime būdavo pilna žmonių, bet dabar, pačiame vasaros įkarštyje, to visiems mažiausiai reikėjo. Sėdėjau šešėlyje, taigi ne taip jau blogai, nors nosį rietė jau spėjusių suplukti po rytmečio darbų kūnų dvokas, nuo kurio ir pienas būtų galėjęs sugižti. Oras mirguliavo nuo karščio ir drėgmės, įšilo net likusios po vakarykštės audros balutės, jų paviršių aptraukė sunkios riebios dėmės.
Turgus baigėsi, visi uždarinėjo prekyvietes iki kitos dienos. Pardavėjai stamalinėjo išgeibę nuo karščio, išsiblaškę, lengvai galėjau nugvelbti ką norėjau. Man baigus suktis, kišenėse barškėjo keli pigūs niekučiai, dar nušvilpiau obuolį kelionei. Per kelias minutes visai neblogai. Žmonių minia traukė lauk, leidausi jos nešama. Rankos nerimo nė minutės, šmaižiojo tai šen, tai ten žaibiškai ir taikliai. Keli banknotai iš vyro kišenės, apyrankė nuo moters rankos – nieko ypatingo. Kaimiečiai skubėjo kuo greičiau išsigauti iš spūsties, taigi niekas nepastebėjo, kad tarp jų darbuojasi kišenvagė.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai knyga jaunimui apie merginą, apsėstą meilės, ir manančią, kad ji ją išgelbės.

Antra užuomina:
Prancūziškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Stoviu kalno viršūnėje, žinau, kad padariau kai ką baisaus, bet nenumanau ką.
Prieš minutę ar valandą dar žinojau, bet tas įvykis išgaravo man iš galvos – nespėjau jo užrašyti, ir jis dingo. Žinau, turiu slėptis, tik nuo ko?
Stoviu ant kalno keteros neįtikimai gražiame ledo krašte. Vienoje pusėje toli, apačioje, matau vandens juostą ir dvi į krantą ištrauktas valtis. Kitoje pusėje, kiek akys užmato, driekiasi kalnai. Dangus skaisčiai mėlynas, spigina saulė. Žemė apsnigta, bet man karšta, nes vilkiu storus kailinius. Spindintis snieguotas kraštas. Jis negali būti tikras. Aš slepiuosi vietoje, kuri yra mano galvoje.
Atsigręžusi toli, apačioje, prie valčių, matau trobelę: užsiropščiau į kalną bėgdama iš jos, bėgdama nuo to, kas joje. Neturėčiau čia būti viena – žinau, tai pavojinga.
Bandysiu išgyventi laukinėje gamtoje, kad tik nereikėtų susidurti su tuo, ką palikau trobelėje.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė knyga jaunimui, priklausanti serijai, kuri sukurta remiantis labai populiarios pasakos motyvais.

Antra užuomina:
Persiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

<JAI> LEIDŽIANTIS Į GATVELĘ UŽ RIJĖ SMUKLĖS, ANT KEleivio sėdynės gulinti jos planšetė skimbtelėjo ir roboto balsas pranešė: „Žinutė madmuazelei <…> iš Tulūzos teisėsaugos departamento Dingusių asmenų skyriaus.“
Šokinėjančia širdimi ji staigiai suktelėjo į šoną ir tik per plauką neįsirėžė dešiniu bortu į akmeninę sieną, tada nuspaudė stabdį ir galutinai sustojo. <Ji> greitai išjungė variklį, kita ranka jau griebdama planšetę. Melsva jos ekrano šviesa blausiai atsispindėjo nuo prietaisų skydo.
Jie kažką išsiaiškino.
Tulūzos policija tikrai ką nors išsiaiškino.
– Priimk! – riktelėjo ji, vos netraiškydama pirštais aparato.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“