Ugnis


Veiksmažodžiai – degti

 • Blėsuoti – 1. rusenti (apie ugnį).  2. sunkiai kvėpuoti.
 • Degti – būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti: Sausos malkos gerai dega. Degamosios dujos. Laužas dega. Nedegamas stogas. 
 • Kūrenti – kurą deginant, kaitinti, šildyti: Krosnį malkomis kūrenti sngr.: Troboje kūrenosi ugnelė. 
 • Liepsnoti –  degti su liepsna: Laužas liepsnojo visą naktį. prk.: Dangus vakaruose liepsnojo (raudonavo).  prk. būti stipraus jausmo apimtam: Džiaugsmu, neapykanta liepsnoti liepsnojimas.
 • Rusenti – pamažu, beveik be liepsnos degti: rusena ugnelė. Krosnis, malkos vos rusena. prk.: Gyvybė jame vos ruseno. Geresnio gyvenimo viltis dar ruseno širdyse.

Vietos ir daiktai

 • Dagas – 1. degimas, gaisras: Didis dãgas miško, t. y. žemdagys; 2. pridegimas, prisvilimas: Batviniai dagù smirda.
 • Fakelas;
 • Gaisras;
 • Kalvėje dega žaizdras
 • Krosnis;
 • Laužas;
 • Laužavietė;
 • Liepsna;
 • Malkos;
 • Pelenai;
 • Pliauska;
 • Ugniakuras;
 • Žarija;
 • Židinys;
 • Žiežirba;

Ugnies skleidžiami garsai:

 • Pokšėti – pyškėti, sproginėti;
 • Spragėti –pyškėti, traškėti nuo karščio ar šalčio
Reklama