Veido išraiška ir veidas


Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

veido išraiška ir veidu

 

Akys plačiai atmerktos, burna truputėlį praverta – sumišimas;
Apsišlakstyti veidą;
Burnos kampučiai nukreipti į apačią – baimė;
Burnos kampučiai rodo į skirtingas puses, sukurdami kiek kreivą šypseną –privalomoji šypsena;
Burna užčiaupta, vienas antakis lengvai pakeltas – kuklus paklusnumas;
Caktelėti liežuviu;
Dažnai mirksėti – auga baimė;
Išrausti –pasidaryti raudonam;
Išsižioti – nuostaba;
Glostyti smakrą –kai tenka priimti sudėtingą sprendimą. Tačiau jei atliekate šį veiksmą pokalbio metu, besiklausydami pašnekovo, jis tai suvoks kaip pasmerkimą: jau susidarėte nuomonę ir dabar tik laukiate momento, kada ir kaip pasakyti, kad nesutinkate, nepritariate ar nepateisinate;
Griežti dantimis – stipriai sukąsti žandikaulius. Dažniausiai todėl, kad kažkas labai suerzino, įsiutino.
Į apačią platėjanti nosis – suvaldytas pyktis;
Išoriniuose akių kampučiuose matomos raukšlės;
Jo veidas buvo langas į jo širdį;
Jo žvilgsnis/ veidas/ veiksmai drumstė mintis mano galvoje;
Kaktoje įsirėžia gilios raukšlės;
Kalenti dantimis – iš šalčio;
Kažkas paėmė trintuką ir ištrynė šypsena/ liūdnumą/… man iš veido;
Kilstelėti antakį – jeigu kažkas kelia nuostabą, nori parodyti savo viršenybę;
Kilstelėti vieną lūpų kamputį – džiugesys, laimė. Dažniausiai vartojama blogiukų elgesiui. Dėl šios priežasties dažniausiai įsivaizduojama, kad veikėjas turi kažką negero, sukto suplanavęs;
Klapsėti akimis;
Kraujas plūstelėjo į žandus- susigėsti;
Liežuviu sudrėkinti lūpas – dažniau vartojama norint veikėjui suteikti papildomo laiko, kad jis galėtų surasti atsakymą į nemalonų klausimą arba tam, kad sugundytų šalia jo esantį asmenį, kad jį/ją pabučiuotų.
Lūpos sučiauptos, akys šnairuoja į šalis- pašaipa
Nedaug pakelti antakiai – baimė;
Nurausti – pasidaryti raudonam;
Nuslinko veidu pasitenkinimo šypsnis;
Nusijuokti;
Nusišypsoti;
Pabalęs veidas;
Pakelta viršutinė lūpa – pasišlykštėjimas;
Pakilęs vienas lūpų kamputis- panieka;
Palei burną įsirėžusios susirūpinimo raukšlės;
Pašaipiai viptelėti;
Paštelėti į skruostą – tekštelėti, paukštelėti: Pakštelėti (su) lazda (suduoti). Pakštelėti į ranką (pabučiuoti).
Pyktis iškreipė jo dailų veidą;
Pyktis iškreipė jo veidą;
Plačiai atverti burną – nuostaba;
Plačiai nusišypsoti;
Prikąsti apatinę lūpą – sutrikimas, baimė;
Raukytis – būti nepatenkintam, pykti;
Raukšlės centrinėje kaktos dalyje – baimė;
Sugriežti dantimis;
Susiraukti – suirzimas;
Suraukti antakius – parodyti susierzinimą, kad kažkas nepatinka;
Sučiauptos lūpos;
Suraukti kaktą – susierzinimas, pyktis;
Suraukta kakta, lūpos pravertos, drėgnos akys– užtarimas;
Suraukta nosis (raukšlės ant nosies) – pasišlykštėjimas;
Suvilginti lūpas – sudrėkinti lūpas;
Stipriai sukąsti žandikaulius – didelis pyktis;
Stipriai suspausti lūpas – didelis pyktis;
Šypsena pabučiavo jo veidą;
Šypsena papuošė jo veidą;
Šyptelėti – padrąsinamai ar erzinančiai;
Švelnus raudonis nudažė veidą- susigėsti;
Taurūs veido bruožai;
Trumpai nusijuokti;
Tvirtai suglaustos lūpos– suvaldytas pyktis;
Veide šmėsteli dvejonė;
Vidutiniškai pražiota burna ir šnairuojančiai primerktos akys – sarkastiška šypsena;
Žandai dega – iš didžiulės gėdos;
Žiovauti – plačiai atverti burną, nes nori miego

 

NOSIS:

Tiesi nosis
Riesta nosis
Kumpa nosis
Maža nosis
Kreiva nosis


 

Išsireiškimai susiję su

VEIDO BRUOŽAIS (su reikšmėmis)

 

Akiduobės:

 • Gilios akiduobės: tokias akiduobes turintys žmonės yra iš prigimties stebėtojai. Jie mėgsta viską stebėti iš šalies ir tuomet padaryti išvadas. Nors Jūs kalbatės su tuo žmogumi ir Jums atrodo, kad jis Jūsų klausosi, iš tikro jis analizuoja kiekviena Jūsų ištartą žodį ir mąsto, ar jis vertingas ar ne.
 • Negilios akiduobės: tie, kurių akiduobės nėra gilios ir akys atrodo tarsi iššokusios iš veido, yra labai energingi ir smalsūs. Jei juos ignoruosite, jie nekęs Jūsų visą likusį gyvenimą.
 • Vidutinio gilumo akiduobės: tie, kurių akiduobės yra nei gilios, nei negilios, yra gana ramūs, tačiau kartais ir per daug energingi žmonės. Jie turi ir gilias, ir negilias akiduobes turinčių žmonių savybių.

Antakiai:

 • Kampuoti antakiai (autoriteto siekėjas): bendravimas su tokiu žmogumi nėra lengvas, kadangi Jūs turite galvoti ką ir kaip sakote – kokius žodžius vartojate, koks Jūsų tonas ir t.t. Žmonės su ‚ “V“ formos antakiais yra labai valdingi ir siekiantys valdžios bei autoriteto. Jei atkreiptumėte dėmesį, kiek prezidentų turi tokios formos antakius, liktumėte nustebintas. Jei norite sutarti ir susidraugauti su tokius antakius turinčiu žmogumi, turite priversti jį jaustis labai svarbiu ir jokiu būdu nepamirškite jo vardo per pirmąjį susitikimą, kadangi tai labai svarbu. Tačiau šį žmogų lengva prisijaukinti. Tiesiog parodykite ir sudarykite sąlygas jam jaustis pačiu svarbiausiu, kad viskas priklauso tik nuo jo, ir jis Jūsų marionetė.
 • Lenkti antakiai (draugiškumas): žmogus, turintis lenktus antakius, yra labai draugiškas, bendraujantis. Mėgsta naujas kompanijas. Lengvai prisiriša prie žmonių. Žmones supranta iš mimikos bei kūno kalbos.
 • Ploni antakiai (jautrumas): ploni antakiai rodo, kad žmogus yra jautrus, o jei jo kitos veido dalys yra mažos (nosis, lūpos, akys) – tai jis perdėtai jautrus. Bendraujant su tokiu žmogumi, būkite ypač atidus, kad neįžeistumėte ir neįskaudintumėte jo.
 • Suaugę antakiai (nepailstantis mąstytojas): kai antakiai yra suaugę, tarsi vientisa linija virš akių, tai reiškia, kad asmenybė nepaliaujamai mąsto, galvoja. Šis žmogus nemoka atsipalaiduoti, jis pastoviai analizuoja ir bando įvertinti viską, kas jį tuo metu supa. Jei Jūsų antakiai yra būtent tokie, tai paklauskite savo artimųjų, ar Jūs mokate atsipalaiduoti, nes pats šitos problemos nematysite. Atsipalaiduoti yra būtina, kad neprarastumėte geros sveikatos. Jūs galite turėti ir miego sutrikimo problemų, nes Jums neleis užmigti mintys apie rytojaus dieną.
 • Tiesūs antakiai (logika): kai antakiai yra tarsi tiesi linija, tai reiškia, jog žmogus yra logiškas mąstytojas. Jei norite įtikinti šį žmogų, naudokite loginį mąstymą ir įrodymus. Netuščiažodžiaukite ir nesiremkite emocijomis. Geriausias būdas įtikinti šį žmogų yra ant popieriaus lapo išdėstyti privalumai ir trūkumai to dalyko, apie kurį kalbate.

 

Ausys:

 • Didelės – yra tolerantiškas ir visada Jus išklausys;
 • Mažos- nemėgsta tuščių kalbų. Jam turite kalbėti greitai, aiškiai ir reikšmingus dalykus. Kitaip jis Jūsų net nesiklausys;

 

Kakta:

 • Apvalėjanti kakta (kūrėjas): tokią kaktą turintys žmonės yra labai kūrybingi. Akreipkite dėmesį į tuos, kurie studijuoja menus. Kokios formos yra jų kaktos? Greičiausiai jos bus apvalėjančios. Ši asmenybė nekenčia suvaržymų, taisyklių. Mieliau naudoja savo vaizduotę, fantazijas. Todėl retai pamatysime kokį matematiką su apvalėjančia kakta. Jei žmogus turi aukštą apvalėjančią kaktą, tuomet jis yra labai protingas galbūt net geniju;
 • Nuožulni kakta (greitas reaguotojas): ši asmenybė iškart padaro savo išvadas, nelaukdama nieko. Nuožulnios kaktos savininkas gali Jus pertraukti daug kartų, kad kuo greičiau išsiaiškintų, ką norite pasakyti. Jam gali būti nuobodu bendrauti su tiesią kaktą turinčiais žmonėmis dėl jų skirtingų reagavimų į aplinką. Nuožulnią kaktą turintys žmonės reaguoja į viską ypač greitai, todėl nenuostabu, kad daugelis futbolo, krepšinio žaidėjų turi nuožulnią kaktą. Jei turėtų, pavyzdžiui, tiesią, tai nebūtų tapę tokiais progresyviais žaidėjais. Vieną problemą, kurią iššaukia nuožulni kakta, yra ta, jog šie žmonės taip pat greitai priiminėja sprendimus, o tai nėra visada gerai.
 • Tiesi kakta (progresyvus mąstytojas): šis asmuo galvoja naudojant progresyvų būdą. Jis gali peršokti prie trečio punkto nežinant kas buvo antrajame. Kartais jis gali likti nesuprastas, būti laikomas vaiku ar nebyliu, kvailiu. Tačiau šis žmogus yra protingas, tik naudojantis progresyvų mąstymo būdą. Tiesios kaktos savininkai galbūt nėra labai greitai reaguojantys į kitus veiksnius. Pavyzdžiui, jei kažką išmetė, tai tikrai nesugaus, kol daiktas nenukrito ant grindų. Ši asmenybė negali dirbti slogioje aplinkoje, nesugeba pakelti spaudimo. Jei jis yra priverstas, tuomet laukite sprogimo, nes šis asmuo nesukontroliuos savo emocijų ir veiksmų.

 

Nosis:

 • Kumpa nosis – kūrybingųjų bruožas. Kuo didesnė kuprelė, tuo kūrybiškesnė asmenybė (Pvz.: Steve Jobs ).
 • Riesta nosis – rodo, kad žmogus mėgsta būti giriamas, tada darbas atliekamas kokybiškiau ir su didesniu entuziazmu. Dažniausiai jie būna jausmingi, todėl giriami stengiasi, o kritikuojami greit įsižeidžia (Pvz.: aktorius Tomas Hanksas).
 • Tiesi nosis – reiškia polinkį į sistemingą darbą. Tiesianosiams užsispyrimas ir kryptingas darbas yra toks įprastas, kad jie to tikisi ir iš aplinkinių (Pvz.: rašytojas Ernestas Hemingvėjus).


 

Galva

atkraginti galvą;

atremti galvą į (kažką);

duoti į galvą;

įsikala sau į galvą;

įsikalti į galvą mintį;

kratyti galvą;

lenkti galvą  – dažniausiai susiję su pagarba;

linktelėti galvą;

gauti per galvą – trenkti per galvą;

neatėjo į galvą;

pakelti galvą;

pakišti galvą po (kažkuo);

pakratė galvą;

pakreipti galvą;

palinguoti galva;

papurtyti galvą;

susiimti už galvos;

užversti galvą;

Reklama