Emocijos


Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

BAIME ir NERIMU

 

Atgauti kvapą – išsigandus ar greitai bėgus;

Baimės apsiaustas apgaubė mano kūną;

Būgštavo/nerimavo dėl vaikų;

Burnos kampučiai nukreipti į apačią – baimė;

Kinkos dreba;

Kraujas sustingo venose/ kūne –dažniau kalbant apie didelį siaubą;

Kraujas paliko žandus/veidą;

Kraują stingdantis riksmas;

Krūtinė kilnojasi į viršų ir žemyn;

Krūtinėje kirbėjo nerimas;

Kūnas nueina pagaugais – dėl šalčio ar iš baimės pašiurpti nerimauti;

Kūnas sustabarėjo/ sustingo – labai didžiulė baimė, kad netgi negali pajudėti;

Lūpos įtemptos;

Man iš baimės širdis iškrito;

Nedaug pakelti antakiai – baimė;

Oda tapo kaip žąsies arba oda priminė žąsies – baimė arba asmeniui šalta;

Plaukai piestu pasistojo – siaubas arba iš šalčio;

Raukšlės centrinėje kaktos dalyje;

Sustingti kaip elniui žibintų šviesoje – išsigąsti

Pabalti – veidas tampa baltas;

Plačiai išpūstos akys;

Su baime maža laimė;

Šaltas prakaitas išpylė;

Širdis daužėsi krūtinėje;

Širdis nusirito į kulnus;

Trūkti oro;

Veržti gerklę;

Visa  drąsa išgaravo;

Žiopčioti – kad įkvėptum;


 

Išsireiškimai susiję su

DŽIAUGSMU

Akyse dega žiburėliai;

Jo veidas švytėjo iš laimės;

Jo veidas vis labiau švito – linksmėti;

Kikenti – balsu juoktis, krizenti;

Krizenti – šnek. negarsiai, pusbalsiu juoktis, kikenti;

Nenustygti vietoje – nekantrauti;

Pilve plasnoja drugeliai – mielas širdžiai džiaugsmas;

Plačiai šypsotis;

Prapliupti juoktis;

Staiga pasaulis nusidažė ryškesnėmis spalvomis;

Šokinėti iš laimės  – didelis džiaugsmas;

Tvaska širdis iš džiaugsmo – plaka;


 

Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

LIŪDESIU IR AŠAROMIS l

 

Akys pritvinko ašarų;

Ašaros aptemdė jos akis;

Ašaros grasino užvaldyti mano akis;

Drėgmė mano akyse;

Graudus verksmas pagauna kūną;

Kažkas įkrito į akį ir nemaloniai dūrė;

Kažkas mostelėjo burtų lazdelę ir šypsena pakeitė ašaros;

Lietus liūdėjo su manimi;

Maudžianti širdis;

Replėmis spausti širdį;

Sūrūs vandens kristalai vingiavo mano šaltais skruostais;

Sūrūs vandens lašai krito žemėn;

Šaltos snaigės man priminė skausmą ir netektį;

Tuštuma atsivėrė širdyje;

Užgniaužti verksmą;

Verkšlenti;

Žandai nespėja džiūti dėl liūdesio audros;


Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

EMOCIJŲ IŠPROVOKAVIMU 

 

Erzinti – pykinti, kiršinti;

Iškišti liežuvį – rodyti liežuvį;

Maivytis;

Prasivardžiuoti;

Rodyti liežuvį – iškišti liežuvį;

Rodyti pirštus – kažkokius erzinančius gestu;

Tyčiotis – piktai juoktis;

Vadinti įvairiais vardais;

Vaipytis – kraipyti veidą, šaipytis, daryti vaipulius;


 

 

Reklama