Būsenos ir dydžio kitimas


Išsireiškimai/ žodžiai susiję su

Būsenos ir dydžio kitimu

 

Dydis mažėja:

Atlyžti – sumažėti, atsileisti;

Byrėti;

Išsisklaidyti;

Mažėti – 1, darytis mažesnio dydžio: Į senatvę žmogus mažėja, traukiasi. 2, silpnėti: Šaltis mažėja.

Nykti;

Pūti – organiškai irti, gesti, trešti: Bulvės šiemet pūva. Kriaušės greit pūva.

Suirti -skaidytis į dalis, byrėti, griūti: Pamatai yra.

Trauktis – mažėti

 

Dydis didėja:

Didėti – gausėti, daugėti: Vanduo upėje didėja. didėjančioji progresija (mat.).

Daugėti – eiti daugyn, gausėti, didėti, augti: Lyjant šuliny vandens daugėja. daugėjimas.

Koncentruotis -dalies kiekis visumoje: Tirpalo, priemaišų koncentracija koncentracijos stovykla (suimtųjų ar karo belaisvių izoliavimo vieta).

Plėstis – platinti, daryti platesnį: Gatvę plėsti. Kraujagysles plečiantys vaistai.

 

 

Poveikio didėjimas:

Didėti;

Stiprėti – darytis stipriam, stipresniam: Po ligos jis jau stiprėja. Vėjas stiprėja. Noras, valia stiprėja

 

Poveikio mažėjimas:

Apmalšti – darytis ne tokiam jaučiamam, silpnėti, švelnėti, mažėti: Kozetės skausmas buvo pradėjęs malšti.

Išsisklaidyti;

Mąžti;

Rimti;

Silpnėti;

Švelnėti;

Tirpti;

 

Gyvų būtybių skaičiaus didėjimas

Susiburti;

Gimti;

Susirinkti;

 

Gyvų būtybių skaičiaus mažėjimas:

Išsiskirstyti;

Išsisklaidyti;

Išmirti;

Mirti;

Reklama