Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai distopinė istorija jaunimui, besidominčiam ekologija.

Antra užuomina:
Italijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Dabar jau viskas paruošta.
Septynias savaites iš eilės kas rytą šlaviau lapus nuo akmens plokštėmis iškloto takelio, vedančio į arbatos namelį, ir keturiasdešimt devynis kartus iš tos krūvos atrinkusi saują vėl išbarstydavau ant akmenų, kad takelis neatrodytų pernelyg švariai nušluotas. Tai buvo vienas iš tų dalykų, dėl kurių tėtis nenusileisdavo.
Kartą Sanja man pasakė, kad nereikia stengtis įtikti mirusiesiems. Gal ir nereikia. Gal aš stengiuosi įtikti sau. Kita vertus, nematau skirtumo. Ir kaip galėčiau matyti, jei jie yra tik mano kauluose ir kraujyje, jei iš jų niko daugiau neliko, tik aš?


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Reklama

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai aukštosios fantastikos istorija, pradedanti kultinę seriją, susilaukią didžiulio pasisekimo visame pasaulyje.

Antra užuomina:
Vienas angliškų šios knygos viršelių atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Vėliau kalbėta, kad tas žmogus atėjo iš šiaurės, nuo Virvininkų vartų. Žingsniavo pėsčias, apkrautą arklį vedėsi už apynasrio. Vėlyvą popietę virvių sukėjų ir balnių kromeliai jau buvo uždaryti, gatvelė ištuštėjusi. Buvo šilta, o tas žmogus vilkėjo juodą apsiaustą. Nori nenori atkreipsi dėmesį.
Jis sustojo priešais smuklę “Senasis Pragaras”, kiek pastovėjo, pasiklausė klegančių balsų. Smuklė, kaip įprasta tokiu metu, buvo sausakimša.
Nepažįstamasis į “Senąjį Pragarą” neužėjo. Nusivedė arklį toliau. Už kelių žingsnių buvo kita, mažesnė, smuklė – “Po Lapinu”. Ji buvo pustuštė. Prasta šlovė lydėjo šią smuklę.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai nuostabi istorinė knyga jaunimui apie mergaitę, troškusią nuotykių.

Antra užuomina:
Ispaniškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

– Ada, traukis nuo lango! – sugriaudėjo mamos balsas.
Sugriebusi mane už rankos trūktelėjo taip, kad nupuoliau nuo kėdės ir skaudžiai žnektelėjau ant grindų.
– Aš tik pasisveikinau su Styvenu Vaitu.
Žinojau, nereikia atsikalbinėti, bet mano liežuvis kartais aplenkdavo mintis. Tą vasarą tapau kovotoja.
Mama skėlė man antausį. Galingą. Loštelėjau, ir mano galva trenkėsi į kėdės koją. Akimirką pamačiau žvaaigždes.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė romantinė knyga jaunimui, lyginama su „Bado žaidynėmis“ ir „Naktiniu cirku“.

Antra užuomina:
Bulgarijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos antrojo skyriaus pradžia atrodo štai taip:

Skarletės jausmai žaižaravo spalvingiau nei įprastai. Būtinybė žėravo degančių anglių raudoniu. Troškimas stiebėsi žaliais jauno atolo ūgliais. Siautulys plazdeno kaip geltonos paukščių skrajoklių plunksnos.
Pagaliau jie atsakė.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė, paranormali, mistinė, istorinė, siaubo ir nuotykių istorija jaunimui, virtusi filmu.

Antra užuomina:
Makedonijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Vos spėjau susitaikyti su mintimi, kad mano gyvenimas bus visiškai paprastas, pradėjo dėtis nepaprasčiausi dalykai. Pirmasis jų buvo išties baisus smūgis ir, taip kaip bet kas kita, kas negrįžtamai tave pakeičia, padalijo mano gyvenimą į dvi dalis: Iki ir Po. Ir, taip kaip daugelis nepaprastų dalykų, laukusių manęs ateityje, tai buvo susiję su mano seneliu Abrahamu Portmanu.
Augdamas nepažinojau kito tokio įdomaus žmogaus kaip senelis Portmanas. Kadaise jis pats gyveno vaikų namuose, jis kovojo karuose, plaukė garlaiviu per vandenynus, raitas keliavo per dykumas, vaidino cirkuose; žinojo viską, kas įmanoma, apie ginklus, savigyną, išgyvenimą laukinėje gamtoje; jis, be anglų, kalbėjo dar bent trimis kalbomis. Visa šitai atrodė neapsakomai egzotiška vaikiui, niekad gyvenime nė nosies neiškišusiam iš Floridos, tad kaskart, vos susitikdavome, kaulydavau jo istorijų. O jis man jų ir nešykštėdavo – pasakodavo kaip paslaptis, kurias galima atskleisti tik man vienam.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai distopinė alegorinė knyga, kurią  žino ko gero kiekvienas.

Antra užuomina:
Graikiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Šviesiaplaukis berniukas nusiropštė nuo uolos ir ėmė skintis kelią link lagūnos. Nors jis buvo nusivilkęs megztuką ir nešėsi rankoj, tempdamas žeme, pilki jo marškiniai buvo prilipę prie kūno, o plaukai prisiklijavę prie kaktos. Šiame ilgame, į džiungles įsirėžusiame uolyne kepino kaip pirtyje. Jam besibraunant per vijoklius ir išvirtusius medžius, staiga šmėstelėjo rausvai gelsvas paukštis ir, klaikiai suspigęs, nėrė aukštyn; šį jo riksmą tarsi atkartojo kažkieno šauksmas:
– Ei! Palauk truputį!
Uolyno pakraštyje sujudėjo krūmokšniai, ir nuo lapų pabiro rasos lašai.
– Palauk truputėlį! – vėl pasigirdo. – Aš įstrigau.
Šviesiaplaukis berniukas stabtelėjo ir nejučiom, tarsi būtų visai ne džiunglėse, o namie, timptelėjo aukštyn kojines.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė knyga jaunimui, nukelianti į visiškai nepažįstamą pasaulį, kuriame verda kova tarp gėrio ir blogio ir tarp meilės ir neapykantos.

Antra užuomina:
Prancūziškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Tarnai vadino juos malenčkiais – mažaisiais vaiduokliukais. Pirmiausia – jie buvo mažiausi ir jauniausi kunigaikščio namuose, antra – užpildė dvarą tarsi nuolat krizenantys fantomai, lakstantys po kambarius, besislapstantys bufetuose bei sėlinantys į virtuvę nugvelbti paskutinių šios vasaros persikų ir slapta besiklausantys pokalbių.
Berniuką ir mergaitę atvežė į dvarą savaitės skirtumu: eilinius našlaičius, pasienio karo aukas, bėglius suodinais veidais, ištrauktus iš tolimų miestų griuvėsių. Juos atgabeno į kunigaikščio valdas, kad išmokytų skaityti, rašyti ir šiokio tokio amato. Berniukas buvo žemo ūgio, kresnas ir drovus, bet visuomet su šypsena. O mergaitė visiškai kitokia ir pati tai puikiai suprato.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“