Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė distopinė knyga jaunimui, apie paslaptis, išdavystes ir vaikiną ir merginą, kuriems lemta sugriauti nusistovėjusią santvarką.

Antra užuomina:
Japonijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Mama manė, kad aš miręs.
Akivaizdu, aš nemiręs, bet jai saugiau taip manyti.
Mažiausiai du kartus per mėnesį švieslentėse visame Los Andželo centre užsižiebdavo pranešimas, kad esu ieškomas. Jis čia būdavo tarsi ne vietoje. Dažniausiai ekranuose rodydavo linksmus dalykus: besišypsančius vaikus po vaiskiu giedru dangumi, turistus, pozuojančius prie Aukso vartų griuvėsių, neoninių spalvų Respublikos reklamas. Buvo vykdoma ir antikolonijinė propaganda. „Kolonijos geidžia mūsų žemių, – skelbdavo tekstas. – Jos trokšta to, ko neturi. Neleiskit joms užkariauti mūsų namų! Paremkit mūsų kovą! “
Ir tuomet pasirodydavo mano nusikaltimų ataskaita. Švieslentė sušvisdavo visomis spalvomis ir visa didybe.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Reklama

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai distopinė romantinė knyga jaunimui, apie bendruomenę, kur kontroliuojamas visas jos narių gyvenimas.

Antra užuomina:
Indonezietiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Dabar, kai atradau būdą skristi, kuria kryptimi turėčiau išskrieti į naktį? Mano sparnai ne iš plunksnų ir ne balti; jie žali, iš žalio šilko, virpančio vėjyje ir išsilenkiančio man judant – iš pradžių ratu, tuomet tiesiai, galiausiai mano pačios išgalvota figūra. Už manęs tūnančios juodumos nebijau, kaip nebijau ir priešais laukiančių žvaigždžių.
Nusišypsau pati sau, juokdamasi iš savo kvailų fantazijų. Žmonės negali skraidyti, nors prieš atsirandant Bendruomenei sklandė mitai apie galinčiuosius. Kartą mačiau juos vaizduojantį paveikslą. Balti sparnai, mėlynas dangus, auksiniai apskritimai virš galvų, akys iš nuostabos pakeltos į viršų, lyg žmonės negalėtų patikėti tuo, ką darant juos nutapė dailininkas, negalėtų patikėti pėdomis neliečią žemės.
Šie pasakojimai buvo netiesa. Žinau tai. Tačiau šiąnakt lengva pamiršti. Oro traukinys taip švelniai sklendžia per žvaigždėtą naktį, o mano širdis plaka taip smarkiai, kad, regis, bet kurią akimirką pakilsiu.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai fantastinė knyga jaunimui iš vaikino perspektyvos. Tai finalinė serijos dalis, kuri daugelį skaitytojų labai nustebino (dėl keleto priežasčių).

Antra užuomina:
Prancūziškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Tais metais, kai tėvui sukako dvidešimt aštuoneri, jis nužudė trisdešimt du žmones. Selija versdavo mane įsiminti faktus apie <tėvą>. Tai – vienas jų. Tai buvo daugiausia, kiek jis yra nužudęs per vienus metus iki karo tarp Solo Tarybos ir Laisvųjų raganių aljanso. Kadaise maniau, kad trisdešimt du yra daug.
Tais metais, kai <tėvui> sukako septyniolika, jo dovanojimo metais, jis nužudė tik keturis žmones. Man vis dar septyniolika. Iki Belovežo mūšio – tėvo žūties dienos, dienos, kai žuvo kone pusė Aljanso ir kurią dabar visi vadina BM, jei išvis išdrįsta apie ją prabilti, – vienu žodžiu, iki tos dienos buvau nužudęs dvidešimt tris žmones.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai istorinė, pusiau realistinė, pusiau fantastinė knyga jaunimui, nukelianti skaitytoją į devyniolikto amžiaus Angliją.

Antra užuomina:
Anglijoje šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Laivas monotoniškai suposi ant bangų, lyg liežuviu judinamas klibantis dantis. Per rūką tolumoje vos įžvelgiamos dunksančios salos irgi primena dantis, nusprendė Feitė. Tik ne tiesius, baltus Doverio uolų dantis, bet veikiau sudūlėjusias, aplūžinėjusias iltis, styrančias pasišiaušusioje pilkoje jūroje. Pašto laivas pūškuodamas skynėsi kelią per bangas, savo dūmais juodindamas ir taip apniukusį dangų.
– Žuvininkas, – iš šalčio kalendama dantimis kryptelėjo galvą Feitė.
Jos šešiametis broliukas Hovardas atsisuko pažiūrėti, bet per lėtai, ir didžiulis blyškus paukštis tamsiais sparnais pradingo rūko miglose. Hovardui pasimuisčius ant kelių, Feitė krūptelėjo. Kita vertus, jis bent jau nustojo šaukęsis auklės


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai realistinė knyga vaikams ir jaunimui, ir bet kokio amžiaus skaitytojui, šiais metais virtusi filmu.

Antra užuomina:
Prancūziškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Žinau, kad nesu paprastas dešimtmetis vaikas. Aš, aišku, užsiimu paprastais dalykais. Valgau ledus. Važinėjuosi dviračiu. Žaidžiu sviediniu. Turiu kompiuterinių žaidimų įrangą „XBox“. Dėl viso to esu paprastas. Turbūt. Be to, ir jaučiuosi paprastas. Širdyje. Bet aš žinau, kad žaidimų aikštelėse nuo paprastų vaikų kiti paprasti vaikai spiegdami nebėga į šalis. Žinau, kad į paprastus vaikus niekas nespokso kiekviename žingsnyje.
Jei kur rasčiau stebuklingą lempą ir galėčiau jai pasakyti vienui vieną norą, paprašyčiau normalaus veido, kuris būtų visiškai nepastebimas. Paprašyčiau, kad einant gatve mane pamatę žmonės nenusuktų akių. Štai ką aš manau: vienintelė priežastis, dėl kurios nesu normalus, yra tai, kad niekas manęs nelaiko normaliu.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai mokslinės fantastikos istorija jaunimui, apie paauglius, gyvenančius izoliuotoje bendruomenėje.

Antra užuomina:
Persiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Jis pradėjo naują gyvenimą atsistodamas, supamas šaltos tamsos ir pridvisusio, dulkėto oro. Metalas džeržgė į metalą; siūbuojantis trūkčiojimas drebino grindis po kojomis. Nuo staigaus krestelėjimo jis parkrito ir keturpėsčias nurėpliojo atbulas; nors tvilkė šaltis, kaktą nusagstė prakaito lašeliai. Nugara atsitrenkė į atšiaurią metalinę sieną; slinko palei ją, kol pasiekė patalpos kampą. Susmuko ant žemės ir stipriai prisitraukė kojas prie kūno, tikėdamasis, kad akys netrukus apsipras su tamsa. Dar vienas krestelėjimas, ir patalpa trūktelėjo į viršų kaip senas liftas kasyklos šachtoje.

Šaižus grandinių ir skriemulių bildesys it senoje plieno gamykloje skardėjo patalpoje, atšokdamas nuo sienų dusliai, plonai unkšdamas. Besvoris liftas kildamas siūbavo, pykindamas berniuką; nuo kvapo, primenančio sudegusį aliejų, pasidarė dar blogiau. Jis norėjo verkti, tačiau ašaros nepasirodė; teliko sėdėti čia vienam ir laukti.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“

Atspėk knygą pagal… užuominas

Sveiki visi!

Vėl ketvirtadienis! Ką gi jūs skaitote šiandien? Ar atspėsit, kokia knyga šįkart slepiasi po užuominomis?

Pačioje apačioje rasite atsakymą. Komentaruose lauksiu jūsų įspūdžių ir šio žaidimo komentarų 😉 Ar Jums patiko ši knyga?


UŽUOMINOS

Pirma užuomina:

Tai romantinė knyga jaunimui, nukelianti mus į žiemą ir švenčių sezoną.

Antra užuomina:
Olandiškas šios knygos viršelis atrodo taip:

Trečia užuomina: 

Knygos pradžia atrodo štai taip:

Džei Pi, Grafė ir aš jau buvom keturias valandas įpusėję savo Džeimso Bondo maratoną, kai šeštą sykį per penkias valandas paskambino mano motina. Nė nežvilgtelėjau į ekranėlį. Žinojau, kad čia mama. Grafė užvertė akis ir sustabdė filmą.
– Ar ji mano, kad tu kur nors susiruošei? Kai tokia pūga?
Gūžtelėjau pečiais ir pakėliau ragelį.
– Nieko neišeina, – pasakė mama. Fone kažkas garsiu monotonišku balsu aiškino, kaip svarbu užtikrinti tėvynės saugumą.
– Gaila, mama. Labai nesmagu.
– Tikra kvailystė! – sušuko ji. – Negalim išskristi niekur, ką jau sakyt apie namus.


ATSAKYMAS

Continue reading “Atspėk knygą pagal… užuominas“