Tėvai YA knygose. Ką galima su jais nuveikti?


Tikriausiai pastebėjote, jog paaugliams ir (dažnai) vaikams skirtose knygose mamos ir tėčiai nustumiami į užkulisius, arba surandama priežastis kuo greičiau juos išvis ištrinti iš istorijos tam, kad paaugliai ir vaikai būtų vieni. Kodėl mums reikia, kad jie būtų vieni? Atsakymas ganėtinai paprastas – šių istorijų pagrindiniai veikėjai yra nepilnamečiai ir, jeigu nepašalinsime tėvų, jie negalės patirti jokių nuotykių. Juk tėvai yra įstatymas ir prižiūrėtojai. Kol jie yra veiksme, tol nebus jokių pavojų, dramų, įtampų ir nuotykių. Bet ar tikrai verta pašalinti tėvus? Gal jų egzistavimas veiksme gali istoriją praturtinti ir būti neblogas istorijos įrankis?

Kas yra tėvai?

Which Family From 'Modern Family' Do You Belong In? (QUIZ) - TV Insider
Serialas „Modern family“ žaidžia su šeimų modeliais ir su jais susijusiais iššūkiais bei gyvenimo niuansais

Prieš mėginant suvokti, koks gali būti tėvų potencialas kuriant istoriją paaugliams, svarbu žinoti, kas yra tėvai. Pradėkime nuo to, kad tėvai yra šeimos dalis, ir įprastai tai yra mama ir tėtis. Tai yra du suaugę ir paprastai skirtingos lyties žmonės. Toks yra įprastas modelis, tačiau šiais laikais tėvų variantų gali būti pačių įvairiausių. Tėvai gali būti biologiniai ir nebiologiniai, tėvai gali būti išsiskyrę, vienas iš tėvų gali būti pasprukęs, nežinantis apie vaiką ar miręs. Taip pat tėvai gali turėti kitus partnerius, tėvų amžius, tautybė, amžius ir mentalitetas gali skirtis, paaugliai gali nieko nežino apie vieną iš tėvų dėl pačių įvairiausių priežasčių, dar mes galime turėti tos pačios lyties tėvus ar visai neturėti tėvų dėl tam tikrų priežasčių (pvz., atimtos tėvystės teisės, vaikas yra rastinukas ir pan.), o jų vietą užima kas nors kitas, pavyzdžiui, seneliai ar vaikų namų įstaigos darbuotojai. Taigi, galime sakyti, kad tėvai yra daugiau saugotojo ir atsakingo asmens vaidmuo. Suaugęs žmogus rūpinasi vaiku.

Tėvą ir sūnų sunartini bendri išgyvenimai.

Kitas svarbus dalykas, kurį reikia suvokti kalbant apie tėvus, yra tai, kad vieni myli vaikus, kiti jų nemyli. Mylintys tėvai saugo ir globoja savo atžalas. Kartais jų rūpestis gali būti net erzinantis ir kontroliuojantis. Priežastys gali būti įvairios; pavyzdžiui, vaikas yra vienturtis ir buvo ilgai laukas; vaikas gali būti didelio turto paveldėtojas; gal šeimoje yra įtampa ir tėvai jaudinasi dėl vaiko, gal vaikas serga ir t.t. Kiti tėvai gali nemylėti vaiko, nes nėštumas buvo neplanuotas, gal dėl vaiko atėjimo į pasaulį ir tėvų spaudimo vienas iš tėvų buvo priverstas palikti mylimąją/-ąjį ar kažko atsisakyti, o gal vaikui gimstant mirė motina ir tėvas kaltina vaiką, o gal vaikas yra nebiologinis tėvo ar motinos vaikas, bet pats vaikas to nežino. Taigi, santykiai su vaikais gali būti šalti arba šilti, atsižvelgiant, kokie yra tėvų charakteriai ir priešistorės. Dėl to dar gali susidaryti įspūdis, kad tėvai gali būti arba draugais, arba priešais.

Patys tėvai, jeigu yra daug vaikų šeimoje, gali mylėti vieną stipriau už kitą, nors teigia, kad abu vaikus myli vienodai. Mes dar galime turėtų pačių vaikų maišatį, kas iššaukia įvairius jausmus ir situacijas, pavyzdžiui, moteris turi savo vaikus, vyras savo ir dar vėliau bendrus vaikus.

Tėvai turi taip pat savo pasaulio suvokimą, troškimus, ligas, praeitį ir t.t. Kitaip tariant, jie irgi žmonės, kurie kadaise buvo jauni. Jie turi gyvenimiškos patirties, paslapčių ir baimių, kurie gali daryti įtaką jų sprendimams, siekiams ir bendravimui su vaikais.

Tiesa, verta pabrėžti, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į laikmetį, žanrą ir vietą, kurioje vyksta istorija. Suvokimas, kas yra tėvai, ir kokia jų valdžia, gali stipriai skirtis. Pavyzdžiui, vienose šalyse tėvas yra svarbiausias asmuo šeimoje, ir jo žodis yra įstatymas. Taip pat tam tikrai periodais vaikai buvo laikomi suaugusiais žmonėmis ir dėl šios priežasties jie buvo verčiami dirbti ar net pradėti šeimas.

sukeistas
Trys kartos po vienu stogu.

Mamų ir tėčių vaidmenys paauglių knygose

Neseniai peržiūrėjau lietuvių autorių knygas paaugliams ir patyrinėjau, kokį vaidmenį atlieka, ir kaip yra vaizduojami tėvai jose. Rezultatai manęs visai nenustebino. Visi tėvai buvo nustumiami į šalį, darant mažą įtaką personažams, arba išvis pašalinami, pavyzdžiui, jie yra mirę, išvykę gyventi į užsienį arba išsiskyrę, todėl vienas iš tėvų gyvena kitur. Todėl dažnai į tėvų rolę įšoka ne kas kitas, o močiutės. Tai vienas iš įdomesnių lietuvių autorių knygų paaugliams bruožų. Tiesa, močiutės gali būti su anūkais ir tėvams esant, ir nesant šalia. Deja, jos dažniausiai nėra aktyvios ir naudojamos atskleisti šeimos modelį, šių dienų realijas (tėvų emigraciją į kitas šalis siekiant užsidirbti) ir / ar supažindinti su kieta močiute, siekiant pabrėžti, kad senjorai irgi yra įdomūs žmonės.

Anglakalbėje literatūroje daug kas priklauso nuo žanro. Fantastinėse knygose dažniau rasite našlaičius, o jeigu ir yra vienas iš tėvų, įprastai tai tėvas, kuris yra įmetamas į piktadario vaidmenį. Realistinėse knygose daugiau rasime paauglius, kurių tėvai yra užsiėmę ir menkai skiria dėmesį savo vaikams. Pačių senelių įtraukimą į istorijas galite rasti labai retai. Pačių tėvų santuokinis gyvenimas gali skirtis. Nedrįsčiau sakyti, jog dominuoja išsiskyrimas ar neišsiskyrimas.

Su teta išvykstama į kitą pasaulio kraštą

Kitų šalių literatūroje tendencijos su tėvais irgi mažai kuo skiriasi, nebent kūrinių autoriai gyvena tose šalyse, kuriose šeimos modelį sudaro po vienu stogu gyvenančios trys kartos, bet šių knygų išverstų paaugliams į lietuvių kalbą reikėtų dar gerai paieškoti, jeigu jos tik egzistuoja.

Kitas įdomus dalykas, kad tėvus gali pakeisti tetos ir dėdės. Tiesa, tai nėra lietuvių autorių kūriniams būdingas ar kitų šalių autorių kuriamų istorijų bruožas. Tetos ir dėdės dažnai naudojami kaip tėvų pakaitalai keliais atvejais: 1) kai tėvai miršta, ir paaugliai turi pas kažką gyventi ir 2) kai trumpam norima atskirti paauglį nuo tėvų siekiant sukurti jam galimybę turėti daugiau laisvės, bet kartu ir jį valdyti. Pavyzdžiui, Caja Cazemier ir Martine Letterie „Made by Indira“ bei Catherine Clement „Teo kelionė“ knygose tetos pasiima paauglius ir su jais keliauja po pasaulį.

Kaip galite suprasti, retai tėvai, seneliai ar tetos su dėdėmis turi išskirtinį vaidmenį ir aktyvumą istorijose. Dažnai netgi jis keliauja iš vienos istorijos į kitą. Esu pastebėjusi tik suaugusiųjų knygose kintantį tėvų vaidmenį personažo istorijoje. Pavyzdžiui, Robert Dugoni knygoje „Nepaprastas Semo Pragaro gyvenimas“ mes skaitome apie vieno personažo gyvenimą nuo vaikystės iki brandaus suaugusiojo. Čia tėvai yra aktyvūs ir su ryškiu charakteriu tam, kad būtų paaiškintas personažo pasaulio suvokimas, jo gyvenimas ir veiksmai. Kadangi paauglių knygose dažniausiai veiksmas trunka nuo kelių savaičių iki mėnesių, o autoriai susikoncentruoja ties paauglio problemomis (pirmos meilės, mokslai), suaugę personažai – ypatingai tėvai – tarsi pavirsta šachmatų figūrėlėmis.

Gyvenimas pagal mamos įnorius.

Vyraujantys autorių pasirinkimai

Dabar jau truputį susipažinome su tėvais ir galime judėti link jų naudojimo istorijose. Taigi, kaip būtų galima pagyvinti tėvų vaidmenį istorijoje? Paauglių istorijose, ypatingai realistinėse, egzistuojantys tėvai yra valdžios įsikūnijimas. Nuo mamos ir tėvo norų, darbo, statuso ir panašiai priklauso paties paauglio gyvenimas ir savijauta. Dažnai paaugliai neturi lemiamo žodžio ir turi sukandę dantis elgtis pagal tėvų įgeidžius. Pavyzdžiui, Akvilinos Cicėnaitės knygoje „Kad mane pamatytum“ pagrindinės veikėjos tėvai išsiskyrę, ir motina susirado kitą vyrą, kurio motina gyvena už miesto. Paaugliai dėl motinos įnorių turi vykti į tą sodybą ir leisti laiką joje. Jų norai ir nuomonės nėra svarbūs motinai. Bet vaiko tampymas iš vienos vietos į kitą nėra galimas vienintelis valdžios rodymo būdas. Valdžia gali būti demonstruojama atidžiu prižiūrėjimu, kontroliavimu, vertimu mokytis ir t.t. Svarbu, kad būtų nustatyta griežta šeimos hierarchija, kuri kažkodėl dažnai pamirštama dėl noro kuo greičiau atsikratyti tėvais. Bet jeigu dirbtumėte prie tėvų vaidmens kūriniuose ir sukurtumėte jiems charakterį, valdžios svarba ir galimybės įgauna svorį. Pavyzdžiui, tėvai turi svarbų ir/ar viešą darbą. Jiems įvaizdis ir visuomenės nuomonė svarbi, todėl jie kontroliuoja vaikus neleisdami jiems būti su tam tikrais žmonėmis ar lankytis tam tikrose vietose. Atsiranda ginčai, vertybių ir pasaulio suvokimo sankirtos. Mes pradedame į istoriją įtraukti šeimos dramą, kurią galime perpinti su paauglio kasdienybe ir mokyklos drama, užuot dirbę tik prie mokyklos gyvenimo.

25818994. sy475
Biologinių tėvų paieška. Šeimos paslaptis.

Taigi, tėvai gali pavirsti priešais arba kalėjimo prižiūrėtojais. Įdomiausia, kad dauguma rašytojų pasirenka lengviausią tėvų ir vaikų santykių konfliktą – nė viena pusė nesistengia kito išsiklausyti ir nuoširdžiai pasikalbėti. Jie kimba vienas kitam į atlapus pabrėždami savo statusą; tėvų frazė būna „kol gyveni po mano stogu“, o vaikų – „tu nieko nesupranti“. Taip nutinka dėl to, kad autoriai tėvus nurašo ir nesuteikia jiems asmenybės. Kartais net atrodo, kad jie bijo liesti šeimos dramą, nors ji yra aktuali ir įvairiapusiška. Pavyzdžiui, ką daryti, kai tėvai skiriasi. Dažniausiai paaugliams skirtose knygose tėvai jau būna išsiskyrę ir dažnai netgi susiradę antras puses, bet apie tą laikotarpį, kai jie skiriasi, istorijų trūksta. Ar jie bijo šios temos sudėtingumo? Juk kalbame jau apie suaugusiųjų gyvenimo pokyčius, pačių tėvų požiūrį į skyrybas ir jų išgyvenimą, vaikų idealų sugriovimą, tada dar turime draugų žvilgsnį ir nuomonę… Jeigu jūsų pagrindinis veikėjas turi brolių ir seserų bei yra vyriausias šeimoje, ant jo ar jos pečių užgriūna naujos pareigos ir atsakomybės. Kaip jam jas išgyventi ir būti stipriam? O jeigu dar vienas iš tėvų palūžta?

Jeigu norite dar daugiau dramos, tegul vienas iš tėvų sunkiai suserga arba vienas iš tėvų pradingsta tam, kad vaikas ieškotų jo ar jos tik tam, kad jo iliuzijos sugriūtų? Čia svarbu pabrėžti, jog dažnai yra pamirštama sukurti stiprius ryšius tarp paauglio ir tėvų, todėl vėliau yra taip lengva tėvus išspirti iš istorijos.

How Lina Medina Became History's Youngest Mother At The Age Of 5
Lina Medina yra laikoma jauniausia motina pasaulyje. Būdama penkerių ji pagimdė vaiką.

Tvistai su tėvais

Tėvų vaidmuo istorijose nėra įspūdingas. Pamėginkime tai ištaisyti ir paieškoti įdomių vaidmenų ir tėvų panaudojimo paaugliams skirtose knygose. Ar girdėjote istoriją apie pačią jauniausią mamą pasaulyje? Lina Medina yra laikoma jauniausia mama pasaulyje. Būdama penkerių metų ji pagimdė berniuką, kuris iki savo dešimto gimtadienio augo manydamas, jog Lina Medina yra jo vyresnioji sesuo. Ši neįprasta istorija gali būti puikus įkvėpimas istorijai, argi ne? Kas būtų, jeigu tavo vyriausioji sesuo ar brolis pasirodo, kad yra tavo biologinis tėvas ar mama? Ką paauglys išgyvena? Kaip jis mato pasaulį? Kaip visuomenė reaguos sužinojusi šią paslaptį? O gal tai nėra paslaptis? Jeigu gerai sužaidžiate su personažų charakteriais ir sukuriate paslaptį, kurią privalu išsiaiškinti, ši istorija gali būti nepaprastai jaudinanti ir įtraukianti. Pritariate?

Happy father's day to all you groovy star wars dads out there. :  starwarscollecting

Kitas būdas žaisti su biologiniais ir nebiologiniais tėvais yra įvaikinimas. Dar viena keistenybė, kad iš tiesų man neteko skaityti ar patikti daug knygų, kuriose būtų nagrinėjama įvaikinimo tematika ir žaidžiama su tėvų tipais. Dažniausiai tai daroma filmuose ir serialuose, bet paaugliams skirtose knygose šis siužetas tarsi apleidžiamas ir nenagrinėjamas. Tiesa, autoriai mėgsta „kas mano tikrieji tėvai“ panaudoti kaip tvistą, kuris pakeičia veikėjo pasaulio supratimą, ir tada pasuka veiksmą kita linkme. Prisiminkite „Žvaigždžių karus“. Pagrindinis veikėjas Lukas sužino, kad jo priešas yra jo biologinis tėvas. Kaip vyras turi jaustis? Ką jis mąsto? Tikrųjų tėvų tvistas yra stiprus istorijų įrankis, bet tik jeigu juos panaudosite tinkamai.

Jeigu žaidžiate su žanrais, pavyzdžiui, moksline fantastika, galite įtrauki mokslinius eksperimentus ir naudoti klonus, robotus bei atminties perkėlimus iš vienų smegenų į kitas. Mes pradedame žaisti su tėvų ir vaikų sąvokomis, ir kai tiesa apie vaiko tapatybę paaiškėtų, mes tada griauname nuomones ir pasaulio suvokimą.

Bet ar tai viskas? Gal dar galima sukurti tvistų? Pamėginkime dar paįvairinti „tėvai – melagiai“ mintį. Įdomu, kad autoriai retai naudoja paauglių istorijose atminties praradimą. Kas, jeigu paauglys patenka į kažkokį nelaimingą atsitikimą ir… prarandą atmintį, o vienas ar abu tėvai tuo pasinaudoja? Žinoma, reikia sugalvoti įdomia priežastį, kodėl abu ar vienas iš tėvų pasinaudoja esama padėtimi. Ar tai kerštas? O gal paauglys kažką pamatė, ko jam nederėjo pamatyti?

Bloga mergaitė 28 s. - LRT
Kadras iš serialo „Bloga mergaitė“

Minėjau, jog tėvai turi praeitį. Seriale „Bloga mergaitė“ ji tampa istorijos centru. Pagrindinės veikėjos tėtis turi dar vieną dukrą. Apie ją žino labai mažai žmonių. Netyčia pagrindinė veikėja apie ją sužino ir, pasirodo, toji moteris yra jos naujoji lietuvių kalbos mokytoja. Ką daryti? Kaip į tai reaguoti? Įdomios problemos ir įdomus tėvų kaip asmenybių su praeitimi panaudojimas paaugliams skirtoje istorijoje.

Kalbant apie tėvų paslaptis prisiminkime… „Šnipų vaikučius“. Tėvai gali taip pat turėti dvigubą gyvenimą. Dažnai tokie tėvai patenka į nelaimę ir jų atžaloms tenka ieškoti būdo juos išgelbėti. Dažniausiai toks siužetas naudojamas kuriant trilerius ir detektyvus.

Jeigu žaidžiate su fantastiniais elementais, tai… galite žudyti tėvus ir paversti juos angelais sargais ar kitomis būtybėmis, kurios visad yra šalia savo atžalų ir sukuria įvairias situacijas, kurios gali būti kupinos įtampos, paslapties ar komiškų situacijų.

Kai tėvai tampa klijais

Saros Zarr knygoje „Kaip išsaugoti gyvenimą“ motina nusprendžia įsivaikinti kūdikį. Septyniolikmetė nėščia mergina atvyksta susipažinti su jos vaiko būsima motina ir jos dukterimi. Trijų moterų gyvenimai persipina tam, kad būtų atrastos naujos gyvenimo tiesos ir priimami nauji gyvenimo sprendimai. Ši knyga paliečia daug įdomių temų vienu metu, bet svarbiausia, jog naudingai išnaudoja motinos charakterį. Dėl moters veiksmų yra sujungiami du skirtingi gyvenimai, paauglės yra verčiamos pakeisti savo mąstymą ir pasaulio suvokimą. Taigi, galima sakyti, kad šioje knygoje esančios moters neįprasti sprendimai išprovokuoja įdomų siužetą.

Tuo tarpu Robin Renway knygoje „Far from the Tree“ pristato ne vieną porą tėvų, bet pati įdomiausia yra ta, kuri veiksme nedalyvauja. Svarbu pabrėžti, kad tėvų nebuvimas veiksme gali būti priežastis, kodėl juos reikia įtraukti į veiksmą. Šioje knygoje trys vaikai gyvena skirtingus gyvenimus skirtingose šeimose. Juos jungia ta pati biologinė motina. Kai mergina netikėtai pastoja ir nusprendžia atiduoti vaiką kitai šeimai, ji nusprendžia susirasti savo biologinę motiną. Taip ji susipažįsta su savo broliu ir seserimi bei tampa jų gyvenimų dalimi. Dar vienas geras pavyzdys yra filmas „Muzika suradusi mus“ (2007). Muzikai talentingas vaikas iškeliauja į pasaulį susirasti savo biologinius tėvus. Jaunuolis patiria daug nuotykių ir išgyvenimų, kad pasiektų savo tikslą.

33830437. sy475

Kitas svarbus dalykas susijęs su tėvais yra ligos. Išnaudokite tiek psichologines, tiek fizines ligas sukurti neįprastus paauglių gyvenimus ir šeimų dramas. Kas nutinka, kai šeimoje vienas iš tėvų suserga vėžiu? O gal net vienas iš vaikų ir kitam tenka atsidurti nuošalyje? Jeigu nedrąsu prisiliesti prie ligų, galima visad iš suaugusiųjų atimti darbą ar statusą visuomenėje, kuris išprovokuotų paauglį imtis jam neįprastų veiklų, pažinti kitokį pasaulį, elgtis nepaisant savo sąžinės balso ir/ar drauge mėginant padėti tėvams vėl atsistoti ant kojų.

Kaip dar galima supinti tėvų ir vaikų gyvenimus? Sukeiskite juos vietomis. Filme „Keistas penktadienis“ (2003) paauglė dukra susikeičia kūnais su motina. Moterys yra priversto gyventi priešingus gyvenimus. Kūnų pasikeitimas yra dažnai naudojamas siužetas. Dažniausiai tai naudojama romantinėse istorijose ir kūnais susikeičia mergina ir vaikinas, bet yra istorijų, kur kūnais susikeičia šeimos nariai. Tiesa, pats kūnų pasikeitimas neprikausto dėmesio. Reikia, kad būtų sukurtas įdomus siužetas.

Dviejų šeimų sandūroje.

Bet reikia nepamiršti, kad nebūtina žaisti su viena pora tėvų. Dvi skirtingos šeimos, jų atžalų meilė, viena nelaimė ir šios dvi šeimos tampa labai artimos. Kaip bebūtų keista, retai paauglių knygose įsimylėję paaugliai į savo romanus įtraukę tėvus. Dažniau tėvai kišasi į atžalų santykius filmuose ir serialuose, bet ne knygose. To priežastis tikriausiai ta, kad tėvus autoriai nustumia į šalį ar nenori apsikrauti papildomomis dramomis. Taigi, paaugliams rašantys autoriai turi nišą – sujungti dvi šeimas. Pageidautina, kad jos būtų skirtingos. Huntley Fitzpatrick knygoje šeima yra visos istorijos centras. Skaitydami šią knyga susipažįstate su dviem skirtingomis šeimomis. Viena šeima tiesiog gyvena, o kitoje motina siekia karjeros. Šiai moteriai labai svarbi visuomenės nuomonė apie ją siekiant savo tikslų. Jos netyčia įvykdytas auto įvykis, kurio metu sužeidžiamas jos dukters vaikino tėvas gali sužlugdyti visus planus. Mergina žino motinos paslaptį ir mato, ką tenka išgyventi jos vaikinui ir jo šeimai. Merginą drasko prieštaringi jausmai ir mintys. Išduoti motiną ir atskleisti tiesą, ar nuslėpti ją ir kurti savo santykius su vaikinu ir jo šeima ant melų pamatų.

Sujungti dvi šeimas galima ir dar vienu būdu. Kokiu? Sukeiskite kūdikius ligoninėje vietomis, o vėliau tiems vaikams esant paaugliais, atkeiskite. Ši tema yra įdomi ir suteikianti nemažai galimybių sukurti įdomius siužetus. 2011 metų serialas „Switched at Birth“ pateikia savo interpretaciją, kuri susilaukė nemažai žiūrovų dėmesio ir įvairių apdovanojimų.

Tradicijos svetimoje šalyje.

Kitas būdas pajungti tėvus ir/ar kitus giminaičius yra naudojant papročius ir nerašytus visuomenės įstatymus. Šių dienų pasaulyje žmonės su visa savo šeima persikelia gyventi į kitas šalis, o šiose vyrauja kiti nerašyti įstatymai ir pasaulio suvokimas. Tėvų vaidmuo šeimoje tampa aktyvesnis, nes jie nori savo vaikams įskiepyti meilę tėvynei ir perduoti savo gimtinės paveldą, o šie dažnai tam priešinasi. Taip pat šeimos, ypatingai turtingųjų ar konservatyvų pažiūrų, taiko suplanuotų vedybų praktiką ir pan. Filme „Ką žmonės pasakys“ (2017) pakistanietė paauglė, gyvenanti Norvegijoje, gyvena tarsi du gyvenimus – namie ji priversta elgtis pagal Pakistane vyraujančius nerašytus griežtus šeimos įstatymus, kadangi tėvai augo tokioje aplinkoje ir tokia yra jų pasaulėžiūra, o už jų sienų ji gali elgtis kaip paprasta ir nerūpestinga paauglė. Kai tėvai pagauna ją nusižengiant jų tautos nerašytiems įstatymams, ją tėvai išsiunčia pas gimines, kur viskas jai yra svetima ir prieštarauja Norvegijoje turėtai laisvei ir pasaulėžiūrai.

Mother - Korean Drama - Review | Asian Retrospects
K-drama „Mother“ nagrinėja motinos sąvoką ir jos reikšmę

Dramos suaugusiems, bet įkvepiančios istorijas paaugliams

O dabar pajudėkime prie istorijų skirtų didesnei auditorijai ir kurių personažai yra suaugusieji, tačiau jie suteikia nemažai minčių galimoms vaikų ir paauglių istorijoms. K-drama „Mother“ (2018) yra nepaprasta drama, sukurta pagal to paties pavadinimo japonų serialą. Istorija pasakoja apie įvaikintą moterį, kuri nemėgstanti vaikų nusprendžia pagrobti mergaitę, kurią engia jos tikroji motina. Mergaitė ir jos naujoji motina mėgina pasislėpti, bet moteriai tenka po daugybės metų aplankyti ją įvaikinusią moterį, kuri serga vėžiu ir miršta. Serialas nagrinėja motinų sąvoką ir reikšmę bei liečia skaudžia temą – smurtą prieš vaikus. Nors istorijos pagrindinė veikėja yra moteris, istoriją perpasakoti iš vaiko/paauglio perspektyvos nebūtų sunku ir gal net įneštų daugiau paslapties ir įdomumo.

Photos] New Stills Added for the Korean Drama "Love in Sadness" @ HanCinema  :: The Korean Movie and Drama Database
K-drama „Love in Sadness“ pristato smurtą prieš vaiką ir to padaromą žalą žmogui.

K-dramoje „Love in sadness“ (2019) nerasite vaikų, tačiau vieno personažo vaikystė sužaidžia labai svarbų vaidmenį. Ji pasirodė man nepaprastai įdomi ir verta dėmesio. Vieno iš pagrindinio veikėjo tėvas smurtavo prieš žmoną, kuri vėliau buvo nužudyta kone vaiko akivaizdoje. Pats vaikas vėliau patyrė smurtą vietoje meilės, tad suradęs mylimąją pats pradėjo smurtauti prieš ją ir visomis išgalėmis mėgino ją kontroliuoti bei išlaikyti savo gyvenime. Nors ši pora neturėjo vaikų, šio veikėjo praeitis gali būti puikus šablonas dubliuoti istoriją ir įtraukti paauglį, kuris pasakotų istoriją. Autorius jau galėtų pasirinkti likusias detales. Pavyzdžiui, moteris su vaiku pabėgo nuo smurtaujančios šeimos, bet vyras buvo atkaklus ir ją surado. Kadangi jis turtingas, išsikovojo vaiko globą. Vaikas iš mylinčios aplinkos patenka į šaltą aplinką. Koks gyvenimas? Dramos? Problemos? Kiek toli obuolys gali nuriedėti nuo medžio?

Lie After Lie (2020) - MyDramaList
K-drama „Lie after Lie“ pasakoja istorija apie motiną, kuri mėgina tapti savo vaiko įmote.

K-drama „Lie after Lie“ (2020) yra makjang tipo serialas, tačiau dėl to nederėtų numoti ranka į siužetą. Istorija pasakoja apie nėščią moterį, kuri apkaltinama nužudžiusi prieš ją smurtaujantį vyrą. Ji pripažįstama kalta ir pasiunčiama už grotų. Kalėjime ji pagimdo mergaitę, kurią atiduoda jos mirusio vyro motinai, kuri užuot auginusi kūdikį nusprendžia jį nužudyti. Tačiau piktadarystę turėjęs padaryti anytos pakalikas mergaitę išgelbsti, o ją įvaikina žurnalistas ir jo žmona. Po dešimties metų moteris palieka kalėjimą ir sužino anytos piktadarystę ir įvykusį stebuklą. Ji nusprendžia tapti mergaitės įmote. Šią istoriją lengvai būtų galima perteikti iš paauglės perspektyvos pridedant paslapčių ir detektyvo prieskonio, argi ne?

Serialų ir filmų, siūlančių įdomius tėvų ar pristatančius personažus, kurie galėtų būti įdomia medžiaga tėvams, tikrai netrūksta. Čia tik keli, kurie, mano manymu, yra verti dėmesio ir apmąstymų.

Santrauka

  • Paaugliams skirtose istorijose tėvai dažnai yra nurašomi ir nustumiami į šalį, paliekant personažui daugiau erdvės veikti ir imituoti suaugusiojo gyvenimą.
  • Dažnai rašytojai renkasi lengviausia kelią – naudoja tradicinį šeimos modelį, nors jie gali būti patys įvairiausi. Jų įvairumas įneša skirtingus iššūkius.
  • Tėvų potencialas istorijose yra beribis, ir šiuos personažus galima panaudoti įvairių žanrų istorijose.
  • Svarbu suvokti, kad tėvai yra asmenybės, turinčios savo charakterį ir praeitį, kurioje gali slypėti daug paslapčių.
  • Tėvai ne visados gali mylėti savo vaikus ar esami tėvai nebūtinai gali būti biologiniai ar atstovaujantys tradicinę šeimą.
  • Tėvams nebūti fiziškai būti paauglio gyvenime, kad šie darytų įtaką paaugliui ir iššauktų vienokį ar kitokį jų elgesį. Dažniausiai netgi jeigu tėvai ir yra fiziškai paauglio gyvenime, jis nėra aktyvūs ir perima priešo vaidmenį.

Ar tėvai trukdys ar padės jūsų istorijai priklauso, žinoma, nuo jūsų pačių kuriamos istorijos. Kai kuriose istorijose tėvai turi būti pašalinami ar jų vaidmuo sumenkintas, tačiau netgi sumenkinant jį nederėtų rinktis paprasto ir klišinio kelio. Stenkitės sukurti įdomius tėvus ir juos įtraukti į istoriją, kad siužetas būtų įdomesnis ir unikalesnis. Viliuosi, šis įrašas suteikė jums nemažai įžvalgų ir sumanymų. Gal turite ką pridėti? Ar paaugliams skirtose knygose esantys tėvai jūs erzina? Kokie patinka? Lauksiu jūsų komentarų apačioje 😉


Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.